Reality


Spoločnosť MAHUT s.r.o. poskytuje kompletné služby
ako predaj, kúpa, prenájom nehnuteľností, hľadanie vhodných administratívnych priestorov na podnikanie, vyhľadávanie pozemkov vhodných na stavbu rodinných domov, radovej výstavby, priemyselných zón a iné. Kúpa nehnuteľnosti sa považuje za jednu z najväčších životných investícií, preto ju môžu sprevádzať pocity neistoty a obáv. Individuálny a ľudský prístup, dodržiavanie etických kódexov či komplexnosť a profesionalitu, považujeme za základ úspešného prevedenia svetom realít.

Sme presvedčení, že všetko je o komunikácii a dôvere, preto sa nepovažujeme len za realitnú a dražobnú spoločnosť. Každá nehnuteľnosť v sebe ukrýva svoj príbeh a má svoje tajomstvá. Ponúkame služby pri predaji alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti. Naša spoločnosť Vám vie pomôcť so službami spojené so správou nehnuteľností a s vybavovaním hypotekárneho úveru.


Potrebujete poradiť v oblasti Hypotekárnych úverov?

Aj s touto dilemou Vám vie naša profesionálna realitná a dražobná spoločnosť pomôcť. Vyhotovíme Vám bezplatne analýzu Vašich možností a podmienok pri poskytnutí hypotekárneho úveru v rôznych bankách na porovnanie. Oproti priamej komunikácii s bankou tak máte možnosť získať výhodnejšie podmienky. Tiež Vám pomôžeme pri výbere banky, so zohľadnením Vašich potrieb a poskytneme pomoc pri neštandardných príjmoch (podnikatelia, živnostníci, príjem na dohodu a pod.).


Správa nehnuteľností

Rozhodli ste sa prenajímať svoje nehnuteľnosti?

V záujme zvýšenia efektívnosti investície Vám pokryjeme komplexné služby pri správe nehnuteľnosti. Od analýzy aktuálnej situácie a predpokladaného vývoja na trhu pri nastavení cien, aktívneho vyhľadávania nájomníkov sa postaráme o vyhotovenie potrebných dokumentácií.

Naše služby sú tu pre Vás!Ako to všetko prebieha?

Obhliadka
 • Ak vlastník nehnuteľnosti prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná a dražobná spoločnosť pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy vykoná jej obhliadku.
 • Pri obhliadke nehnuteľnosti - náberu nehnuteľnosti do ponuky našej spoločnosti, oboznámi klienta s podstatnými pravidlami zabezpečenia predaja nehnuteľnosti cez našu realitná a dražobná spoločnosť.
 • Realitná a dražobná spoločnosť pri obhliadke nehnuteľnosti vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, popis zistených nedostatkov resp. vád zistených pri obhliadke, cenu za predávanú nehnuteľnosť, výšku provízie realitnej kancelárie atď.
 • Realitná a dražobná spoločnosť vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s vlastníkom nehnuteľnosti a za jeho prítomnosti.
 • Realitná a dražobná spoločnosť vykonáva pre vlastníka nehnuteľnosti sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.
 • V rámci odbornej starostlivosti preveríme existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim nehnuteľnosti alebo prenajímateľom nehnuteľnosti a to najmä z príslušného listu vlastníctva.
 • Preveríme existenciu tiarch ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznucich na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.
Uverejňovanie ponuky
 • Uverejňujeme ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.
 • V rámci uverejnenia ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností uverejňujeme v tlačených alebo elektronických médiách špecifikáciu nehnuteľností a to najmä polohu, rozlohu nehnuteľnosti, jej členenie a stručný opis jednotlivých častí nehnuteľnosti; Realitná a dražobná spoločnosť podľa vlastného uváženia uverejní v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností aj obrazové vyobrazenie nehnuteľnosti.
 • Zabezpečíme opakované uverejnenie ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti tak, aby ponuka realitnej a dražobnej spoločnosti bola medzi ponukami konkurenčných realitných kancelárií čo najviac sprístupnená potencionálnemu záujemcovi o uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť inzerovaná v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností.
 • Ak by došlo k zmene údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, zabezpečí realitná a dražobná spoločnosť aktualizáciu týchto údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmene údajov dozvie.
 • Realitná a dražobná spoločnosť pri uverejňovaní údajov uverejnených v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.
Obhliadka a rezervácia
 • Zabezpečíme pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou a dražobnou spoločnosťou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.
 • Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí realitná a dražobná spoločnosť po dohode s vlastníkom nehnuteľností, ako aj so záujemcom o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti.
 • Voči svojim klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom realitná a dražobná spoločnosť sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.
 • V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží v realitnej a dražobnej spoločnosti rezervačnú zálohu.
 • V prípade, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti nebude ochotný zložiť v realitnej a dražobnej spoločnosti celú výšku rezervačnej zálohy, predávaná nehnuteľnosť bude inzerovaná ďalej až do doby zloženia celej rezervačnej zálohy záujemcom.Právny vzťah medzi našou spoločnosťou a klientom

 • Vykonávame sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 • Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (ďalej len „sprostredkovateľská zmluva“).
 • Práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 • Vykonávame sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná a dražobná spoločnosť zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou pre vlastníka nehnuteľnosti za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tejto zmluve a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.


Záverečné ustanovenia

 • Realitná a dražobná spoločnosť potvrdzuje, že osobné údaje jej klientov, ktoré sú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. chránené budú použité iba s ich súhlasom pre naplnenie účelu zmlúv súvisiacich s kúpou a predajom nehnuteľnosti, inak sú utajené.
 • Každý návrh smerujúci k uzatvoreniu zmluvy s kupujúcim, ktorý vyhovuje požiadavkám vlastníka nehnuteľnosti je sprostredkovateľ povinný bezodkladne prejednať s vlastníkom nehnuteľnosti.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre potreby vlastníka nehnuteľnosti a záujemcu o kúpu nehnuteľností uschovať všetky doklady a kópie kúpnych zmlúv, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou.

MAHUT s. r. o.
Škultétyho 1880/7
Trebišov 075 01

Mobil: 0915 374 134
Pevná linka: 056 333 71 03

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.mahut.sk